• ekokapakresim2.png

MAKBULE- HASAN UÇAR ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ’NDE DOĞA- ÇEVRE -KÜLTÜR SUNUMU YAPTIKYetenekli öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönlendirilmesi ve öğretmen
yetiştiren yüksek öğretim kurumlarının, ortaöğretim düzeyinde nitelikli bir
kaynağa kavuşturulması amacıyla Kuşadası’nda yeni açılan Makbule-Hasan UÇAR
Anadolu Öğretmen Lisesi’nde bir sunum gerçekleştirdik.
Okulun İngilizce öğretmeni ve aynı zamanda EKODOSD’un üyesi olan Zeynep EVCEN’in
talebi üzerine gittiğimiz Anadolu Öğretmen Lisesi’nde doğa, çevre ve kültürle ilgili olarak
bir sunum yaptık.


Derneğimizin yapmış olduğu çalışmalar, doğal hayat, ormanlar, denizler, sulak alanlar,
yaban hayatı
, tarih ve kültür konuları slayt eşliğinde anlatıldı. Öğrenciler ilk kez gördükleri ve bilgilendikleri
konuları ilgi ve heyecanla izlediler.
Ekosistemi, doğal dengeyi ve bu denge içerisinde yaşayan canlıların görevleri anlatıldı.
Havanın sıcak olması ve uzun sürmesine rağmen, öğrencilerin büyük bir dikkat ve ilgiyle
sunumu izlemelerini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdik.
Öğrencilerin doğaya, çevreye ve kültüre bakış açılarında önemli bir duyarlılık
olduğunu gördük.Bu duyarlılığın sürekli olması için sivil toplum örgütlerinin eğitim kurumlarıyla
birlikte çalışmalar ve işbirliği yapmasının çok yararlı olacağını düşündük.
Sadece teorik değil aynı zamanda öğrenci gruplarıyla doğaya giderek, doğanın içinde kuşları,
canlıları, bitkileri tanıtmak istediğimizi söyledik.
Öğrenciler sunumdan sonra merak ettikleri konularda birçok sorular sordular.
Eğitim kurumlarının sivil toplum örgütleriyle hem teorik hem de pratik olarak
yapacakları işbirliğinin, öğrencilerin doğayı daha iyi tanımalarına ve bu konuda
onların daha duyarlı olmasını sağlayacağına inanıyoruz.