• ekokapakresim2.png

Kultur

 

KÜLTÜR

Bugünkü Batı Uygarlığı'nın temellerinin atıldığı yer olan bölgemizde, binlerce yıldan bu yana günümüze kadar gelmiş uygarlıkların izlerini takip ediyor, onların korunmasına ve tanıtılmasına gayret gösteriyoruz. Kültürel değerlerle ilgili, okullarda ve üniversitelerde çocuk ve gençlik gruplarına yönelik eğitim ve aktif koruma çalışmaları yapmakta, okullarda ve ilgili kurum - kuruluşlarda, slayt ve film gösterileri gibi görsel etkinlikler düzenlemekteyiz. Bölgenin kültürel ve doğal değerlerine öncelik veren, koruma-kullanma dengesi gözeten bir turizm anlayışının oluşturulması ve bu anlamda tüm bu değerlerle iç içe yaşayan köy insanlarının sosyal ve ekonomik olarak gelişmelerine yardımcı olmasını sağlamak amacıyla etkinlikler düzenliyor ve ekoturizm kapsamında çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle kara yoluyla ulaşılamayan tarihi eserlerin korunması için, buralara yakın yöre insanlarına bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz.

Beşparmak Dağları’nda yer alan Tarih Öncesi Dönem’e ait, prehistorik kaya resimlerinin korunması ve tanıtılması için, köy muhtarlıkları ve ilgili kurumlarla işbirliğine giriyoruz. Kaya resimleriyle ilgili her yıl Karakaya Köyü’nde bir şenlik düzenliyoruz.

EKODOSD

EKOSİSTEMİ KORUMA VE DOĞA SEVENLER DERNEĞİ

KUŞADASI