• ekokapakresim2.png

MİLLİ PARK SORUNLARI

 

MİLLİ PARKIN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR:

1. Orman Yangınları ve Kaçak Kesimler:

Milli Park’ın en önemli sorunu orman yangınlarıdır. Geçmişten günümüze kadar çıkan orman yangınlarında 10.000 ha’a yakın alan yanmıştır. Yangınlar sonrası sıkı koruma faaliyetleri sonucu alanın kendini yenilemeye başladığı yapılan incelemelerde anlaşılmış, alanın egemen ağaç türü olan Kızılçam’ın bazı alanlarda tekrar geldiği gözlemlenmiştir. Aynı zamanda alan içerisinde ve bitişiğinde köyler bulunmaktadır. Köylülerin bilinçsiz olarak yaptıkları yapacak ve yakacak kesimleri de ormanlık alanların azalmasında ve yaban hayatının tahribinde etkili olmaktadır.

3.Aşılan Ziyaretçi Kapasitesi

Açık hava rekreasyonu olarak Su Sporları, Doğa Yürüyüşü, Foto Safari, Manzara İzleme, Olta Balıkçılığı, Kültürel Yürüyüşler, Kuş Gözlemciliği, Bisiklet Safari, Botanik Turu ve Piknik etkinliklerine olanak veren Milli Park, yaz mevsiminde yoğun ziyaretçi baskısı altında kalmaktadır. Dilek Yarımadası'nı yılda ortalama 500,000 kişi ziyaret etmekte, dolayısıyla da yaz aylarında ziyaretçi taşıma kapasitesi aşılmaktadır. Özellikle yaz aylarında Pazar günleri, kapasitenin çok üzerinde olan ziyaretçi sayısı, kaçak tüp ve ateşlerle yangın riskini arttırmakta, yoğun araç sayısı bitki topluluklarına zarar vermektedir.

4.Su Kirliliği

Büyük Menderes Deltası kesiminin önemli sorunlarından biri su kirliliğidir. Büyük Menderes Nehri boyunca tüm evsel ve endüstriyel atıklar deşarj edilmektedir. Yeni tarım alanlarının açılmaya çalışılması ile beraber tarımda kullanılan pestisit ve suni gübreler de yağış ve sulama sularıyla ırmağa karışarak kirlenmenin boyutunu artırmaktadır. Sonuçta akümülasyon oluşmakta ve başta balıklar ve su kuşları olmak üzere canlılar için ölümcül risk oluşmakta, dolayısıyla milli parkın biyolojik çeşitliliğini tehdit edilmektedir. Bu durumun ortadan kaldırılması için sulama birliği üyelerinin ve yöredeki çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

6.Yanlış Sulama Uygulamaları

Büyük Menderes Ovası taşkın ovası niteliğinde olup, bu tür ovalar dünyanın en verimli ovalarını oluşturur. Yapılan barajlar ve sulama kanalları ırmağın taşkın ovası niteliğini kaybetmesine neden olmuştur. Bu nedenle yazın delta lagünlerine tatlı su ulaşmamakta, tuzlu su artışı nedeniyle deniz ve tatlı su ekosistemleri arasıdaki denge bozulmakta sonuçta deltanın flora ve fauna zenginliği tehdit edilmektedir. Özellikle yazın Büyük Menderes Nehri’nden su verilmemesi nedeniyle tuzluluk oranı artmakta ve tatlı su canlılarının ölümüne neden olmaktadır.

7. Kaçak Avcılık:

Denizde, iç sularda ve karada yapılan kaçak avcılık gerekli koruma faaliyetlerinin arttırılmaması ve yöre insanının alanın önemi hakkında bilgilendirilmemesi durumunda Milli Park’ın fauna zenginliğini tehdit etmeye devam edecektir.

8. Tali Orman Ürünleri Üretimi:

Milli Park içerisinde orman ürünleri üretimi UDGP nedeniyle söz konusu değildir. Ancak kaçak tali orman ürünleri ( kekik, defne, adaçayı, sumak vb. ) üretimi de alanı olumsuz etkilemektedir.

9. Milli Park Sınırları:

Alanla ilgili önemli sorunlardan biri de, Milli Park sınırlarının, UDGP zonlarının ve alanın gerçek öneminin ilgi grupları tarafından yeterince bilinmemesidir.