• ekokapakresim2.png

Azap Gölü

 

AZAP GÖLÜ

Biyolojik çeşitliliklerin kazandırmış olduğu zengin doğa müzeleri olarak kabul edilen sulakalanlar, doğal işlevleri ve ekonomik değerleriyle çok önemli ekosistemlerdir.

Sulakalanlar başta balıklar ve su kuşları olmak üzere gerek ekolojik değeri, gerekse ticari değeri yüksek, zengin bitki ve hayvan çeşitliliği ile birçok türün yaşamasına olanak sağlarlar.

Yüksek bir ekonomik değere sahiptirler. Balıkçılık, tarım ve hayvancılık, saz üretimi, turizm olanaklarıyla bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlarlar.

Birçok sulakalanın yokedildiği günümüzde, koruma statüsü bulunmayan ancak bölgemiz için önemli bir sulak alan niteliği taşıyan ve yaban hayatı koruma alanı olabilecek kriterde bir yer olan Azap Gölü' de bunlardan biridir.

Azap Gölü, ılıman iklimin koşullarının olduğu bir sulak alan ekosistemi olup, Aydın’ın Söke İlçesi’ne bağlı Yeşilköy ve Avşar Köyleri arasındadır. Yüzölçümü 0,29 km karedir. Bafa Gölü'nün kuzeyinde olup, rakımı 7 mt.dir.

İon kıyı kentlerinden Myus'a çok yakındır. Batısında Büyük Menderes Nehri ve Antik Myus kenti, Doğusunda Beşparmak Dağları, güneyinde Bafa Gölü bulunmaktadır. Büyük bir leylek kolonisinin olduğu Avşar Köyü yakınındadır. Göl kıyısındaki tepelerde antik döneme ait kaya mezarları bulunmaktadır.

Azap gölü sığ ve köklü su bitkilerinin yoğun olarak bulunduğu ve besince zengin bir göl olup, yüksek biyolojik çeşitlilik barındırmaktadır. Sazlıklar bu biyolojik çeşitliliğin en önemli parçasıdır.
Hem kuşlar, hem de değişik canlılar için sazlıklar hayati önem taşımaktadır.

Hayvanlar yuvalarını bunların içine yapar ve yırtıcılardan sazlıklarda korunur. Bunun yanında sazlıklar ölüp çürüdüklerinde göl suyuna karışarak bu canlılar ve kuşlar için besin kaynağı olur.Azap Gölü değişik özelliklerdeki zengin bitki çeşitliliği ile çok sayıda kuşa kuluçka imkanı sağlamakta, göç esnasında konaklayan ve kışlayan kuşlar için cazip bir ortam oluşturmaktadır.Göl yüzeyinde bulunan sazlık ve adacıklarda Sakar Meke, Bahri, Küçük Batağan, Yeşilbaş, Küçük Akbalıkçıl ve Angıt türü kuşlar üremektedir. Küçük Karabatak ve Tepeli Pelikan gibi nesli tehlike altında olan türlerde kışın gölde barınmaktadır. Erken saatlerde Azap Gölü'ne gidildiğinde hiçbir yerde duyamayacağınız kadar çok kuş sesiyle karşılaşabilirsiniz. Gölde yöre halkı tarafından geleneksel biçimde pinter ve ağlarla balık avcılığı da yapılmaktadır. Kış aylarında göle yerli-yabancı birçok kuş gözlemcisi gelmektedir. Günümüzde sulakalanların tek tek yok olduğu düşünülürse, bölgemizdeki bu sulakalanın korunması ve mutlaka yaban hayatı koruma alanı olarak ilan edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Azap Gölü'nün florası, faunası ve arkeolojik değerleriyle bir bütün olarak korunması için,Tabiat parkı ya da yaban hayatı korunma alanı olarak ilan edilmesiyle ilgili yaptığımız girişimler sonucunda, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesince 2006 yılı Sulak Alan envanter çalışması kapsamına alınmıştır. Çalışma sonucunda sulak alanın su kuşları açısından beslenme-barınma bakımından önemi ortaya konulmuş ve korumaya değer verilerine ulaşma çalışmaları devam etmektedir. Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli parkı ve Bafa Gölü Tabiat Parkı'ndan sonra Azap Gölü'nün de 3. bir korunan alan olarak ilan edilmesi bölgemizdeki bu doğa harikasının da kontrol altına alınmasını ve korunmasını sağlayacaktır.