• ekokapakresim2.png

ANITSAL NİTELİK TAŞIYAN AĞAÇLARIN YAŞAM KOŞULLARINI İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDIKuşadası ve çevresinde anıtsal nitelik taşıyan 15 ağacın Kuşadası Belediyesi – EKODOSD derneği ve bilim danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Cahit ŞAT işbirliğiyle, anıtsallık kriterleri arazide ölçülmüş ve bu ölçme ve tespitlerin değerlendirilmesi sonucunda ağaçların her birinin yaşı özel yöntemlerle ölçülerek belirlenmişti.Hazırlanan bir projeyle anıtsal nitelik taşıyan ağaçların bakım-onarım-destekleme ve yaşam koşullarının iyileştirme çalışmaları, EKODOSD bilim danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat’ın öncülüğünde, Kuşadası Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü peyzaj mimarları ve personelleriyle birlikte başlatıldı.


EKODOSD bilim danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Cahit ŞAT ”Bu çalışmalar; Kuşadası Belediyesi ve EKODOSD derneği işbirliğiyle, özel bir proje hazırlanarak yürütülmektedir. Öncelikle anıtsal nitelik taşıyan ağaçların, bakım-onarım ve destekleme uygulamaları ile koruma ve iyileştirme uygulamaları konusunda, Kuşadası Belediyesi Park Bahçeler müdürlüğü teknik ve uygulayıcı personellerine, EKODOSD derneğinde bir kurs verilerek, bilgilendirme ve açıklamalar yapılmıştır.

2015 yılında Kuşadası ve çevresinde yer alan 15  anıt olmaya aday ağaç üzerinde çeşitli ölçmeler yapılarak projenin uygulanması çalışmalarına başlanmıştır. Bu ölçmeler; “Anıtsal Kriterleri olarak ele alınan “Ağaç boyu, göğüs çapı, tepe çapı, tepe boyu, dalsız-yapraksız gövde boyu,çap artımı, Ağaç yaşı vb.” unsurların ölçülmesi ile Türkçe ve Latince isimlerinin doğru olarak belirlenmesi çalışmalarını kapsamaktadır. Daha sonra yapılan bu ölçüm ve tespitler bilimsel ve istatistiki esaslar çerçecvesinde, benim ve Yrd.Doç.Dr. Beyza Şat Güngör tarafından değerlendirilmek suretiyle bir kitap hazırlığı yapılmıştır. Bu kitap önümüzdeki günlerde Kuşadası Belediyesince bastırılacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Tespit edilen ağaçların hemen hepsinin sağlık durumlarının oldukça kötü olduğu, bakım-onarım ve iyileştirme uygulamalarına ihtiyaç olduğundan, teknik ve uygulayıcı personel için özel bir kurs ve örnek bir uygulama yapılmasına karar verilmiştir.Yapılan seminerden sonra, uygulama kısmına geçilmiştir. Uygulamalara Kadınlar Denizi bölgesinde 617 yaşında olan bir menengiç (Pistacia terebinhus L.) ağacıyla başlanılmıştır. Ağacın insan kaynaklı yapılan tahribatlarına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Ağacın üzerine çakılan 20’ye yakın çivi ve hayvan bağlamak için çakılan demir kazıklar çıkarılmıştır.

Kurumuş ve çürümüş tüm dal ve gövde kısımları, yaşlı insan ve hayvanlarda gösterildiği gibi, gereken dikkat ve itina ile kesilerek budama işlemine tabi tutulmuş ve meydana gelen yüzeylere çeşitli zararlılara karşı koruyucu önlem olarak budama ve yara macunuyla kaplanmıştır. Ağaç üzerine yapılan tahribatlar ve oyuklar temizlenip doldurularak üzerlerine yara macunları sürülmüştür. Ağacın dip kısmında önceki yıllarda yakılan ateş sonucu açılan oyuğun ocak olarak kullanıldığı tespit edilmiş, burada oluşan çürükler temizlenmiş ve kovuk organik olarak hazırlanan dolgu macunu ile kaplanmıştır.


Ağacın etrafını dar biçimde saran duvar yıkılmış, sonraki yaşamını daha iyi koşullarda sürdürmesini sağlamak için, koruma alanı sınırları genişletilerek çevrelenmiştir. Bu alan içerisinde toprağın havalandırılması sağlanmıştır.

Daha sonra bu koruma alanı içerisindeki toprak, ağacın ihtiyacı olan besin maddelerine göre, organik gübreler (humus, torf, funda toprağı, kompast ve keçi gübresi) ile gübrelenerek  ağacın yaşam koşulları iyileştirilmiştir. Bu çalışmaların aynısı diğer ağaçların üzerinde de uygulanmaya devam edecektir.” Dedi.

Diğer anıtsal nitelik taşıyan ağaçlarla ilgili incelemeler teknik ekiple birlikte yerinde yapılarak, alınacak önlemlerle ilgili hazırlıklara başlanılmıştır.

İyileştirme çalışması biten menengiç ağacının yanında, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve belediye başkan yardımcısı Dr. Ayşe Şerifoğlu’na çalışmalarla ilgili EKODOSD bilim danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat tarafından bilgi verilmiştir.

 Kursu bitiren ve uygulama yapan proje ekibine belgelerini takdim eden Kuşadası Belediye Başkanı Özer KAYALI ” EKODOSD derneğinin tespit ettiği anıtsal nitelik taşıyan bu ağaçlarla ilgili bir proje geliştirdik. İçlerinde Roma Dönemi’ni gören tarihe tanıklık yapmış bu ağaçların, bizden sonraki nesillere ulaştırılması için belediye olarak elimizdeki tüm imkanları kullanarak yaşam koşullarını iyileştirmek istiyoruz. Bizlere kadar ulaşan bu doğal mirasların hem korunmasını sağlamak, hem eğitim kurumlarındaki çocuklara ağaç sevgisini aşılamak, aynı zamanda da Kuşadası’na gelen yerli-yabancı konuklara bu doğal değerlerimizi tanıtmak istiyoruz. Bu konuda da yapılan çalışmalarla ilgili hazırlanan kitabı en kısa zamanda basıp, kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. “ dedi. İçlerinde 4 adet Zeytin (Olea europaea L.), 1 adet Tüylü Meşe (Quercus pubescens Willd.), 1 adet Saçlı Meşe (Quercus cerris L. ), 1 adet Dışbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.), 2 adet Doğu Çınarı (Platanus orientalis L.), 1 adet Londra Çınarı (Platanus acerifolia Wild.), 3 adet Menengiç (Pistacia terebinthus L.), 1 adet Anadolu Kestanesi (Castanea sativa MİLL.), 1 adet Karadut (Morus nigra L.)’un olduğu ağaçlarla ilgili Türkçe-İngilizce tanıtım tabelaları yaptırılacak. Aynı zamanda Kuşadası doğa ve kültür rotaları projesi kapsamında hazırlanan parkurların içine alınması sağlanacak. Roma’dan, Bizansa, Osmanlıdan günümüze kadar ulaşan bu ağaçlar, 500-ile 1750 yaşları arasındadır. Bu doğal mirasları korumak hem yerel yönetimlerin, hem kamu kurumalarının hem de insanlığın görevi olmalıdır. Şu anda da yapılan çalışmalar bunu göstermektedir. Bu ağaçların ömürlerinin daha da uzatılması ve gelecek kuşakların bu doğal zenginlikleri görebilmesi için yaşam koşullarını iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.