• ekokapakresim2.png

ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİNDE KUŞADASI’NIN ANIT AĞAÇLARI ANLATILDI


EKODOSD’un bahçesinde her hafta yapılan Çarşamba söyleşilerinin bu haftaki konuğu, bilimsel uğraşı alanı Orman Amenajmanı ve Orman Hasılat Bilgisi olan Prof. Dr. Hüseyin Cahit ŞAT oldu.


Geçtiğimiz yıl Kuşadası ve çevresinde Kuşadası Belediyesi destekleriyle, EKODOSD - Prof. Dr. Hüseyin Cahit ŞAT ve Yrd. Doç. Dr. Beyza ŞAT GÜNGÖR işbirliğiyle yapılan 15 anıtsal nitelikteki ağaç çalışmaları ve orman ağaçlarında yaş ögesinin tayini esasları konulu bir sunum gerçekleştirildi.


Prof. Dr. Hüseyin Cahit ŞAT, Yaş değişimi ve oluşumu ile ağaçlar yönünden anlamı, vejetasyon süresinin özellikleri, ağaçlarda yaş tayini için yararlanılan indeks (yıllık halka) oluşumu, orman ağaçlarında yaş ögesinin belirlenmesi yöntemleri, ağaçları kesmeden yaş ögesinin belirlenmesi, iğne yapraklı orman ağaçlarında ağacı kesmeden ve bir araçtan yararlanmadan yaş tayini, orman ağaçlarında ağacı kesmeden ve bir araçtan yararlanarak yaş tayini, Presler artım burgusu ile yaş ögesi tayini ve Kuşadası’ndaki anıtsal nitelikte bulunan ağaçlarda uygulanan yöntemlerle ilgili çalışmalar anlatıldı.


Adı yoğun yapılaşmalarla anılan Kuşadası’nın, aslında çok önemli doğal varlıklara sahip olduğu, bu önemli zenginliklerin pek fazla bilinmediği, bu değerlerden bazılarının anıtsal nitelik taşıyan ağaçlar olduğu söylendi.


En yaşlı olan bir zeytinin M.S. 265’lerde doğduğu, kentin içinde devasa boyutlardaki bir meşenin ise İstanbul’un Fethi’nden önce var olduğu ve 500 ile 1750 yaşları arasında 15 ağacın tespitinin yapıldığı ve bu değerlere sahip çıkılması gerektiği anlatıldı. Roma, Bizans ve Osmanlıdan günümüze kadar gelen bu doğal zenginliklerin genetik özellikleri sayesinde hala yaşamını sürdürdükleri, daha uzun yaşayabilmeleri için gerekli bilimsel iyileştirmelerin mutlaka yapılmasının şart olduğu vurgulandı.
Romalılara zeytin veren ağacın günümüz insanına da bu ikramını sürdürdüğünü, bu ağaca dokunmanın bile insana büyük bir enerji ve huzur vereceği söylendi. Özellikle Kuşadası’ndaki eğitim kurumlarının öğrencilere bu ağaçları tanıtmaları, asırlardır yaşamını sürdüren bu doğal değerlerin korunmasına yönelik duyarlılık sağlamaları, aynı zamanda bir turizm kenti olan Kuşadası için önemli bir zenginlik olacağı vurgulandı.

Yapılan çalışmaların Kuşadası Belediyesi’nin destekleriyle, Türkçe ve İngilizce bir kitap haline getirileceği, uluslararası turizm fuarlarında ve vatandaşlara dağıtılacağı, ağaçların koruma altına alınarak, tanıtım ve bilgilendirme tabelalarının dikileceği, Kuşadası Kültür Rotaları projesiyle turizme de kazandırılacağı ve ATRO işbirliğiyle tüm rehberlerin bilgilendirileceği söylendi.